新华字典 红联
红联新华字典
请输入汉字进行字典查询

拼音为liu的字

拼音为liu的字

拼音为 liū 的汉字 (4字)

 • 13画

  溜 liū ㄌㄧㄡˉ 1、滑行,(往下)滑:溜冰。 2、光滑,平滑,无阻碍:溜圆。溜光。 3、趁人不见走开:溜走。溜号。 4、同“熘”。

 • 15画

  澑 liū ㄌㄧㄡˉ ◎古同“溜”。

 • 14画

  熘 liū ㄌㄧㄡ ◎一种烹调法,跟炒相似,作料里搀淀粉:熘肉片。醋熘白菜。

 • 17画

  蹓 liū ㄌㄧㄡˉ ◎同“遛”。

拼音为 liú 的汉字 (51字)

 • 6画

  刘(劉) liú ㄌㄧㄡˊ ◎姓。

 • 15画

  劉 liú ㄌㄧㄡˊ 1、斧、鉞一類的兵器。 2、姓。 3、殺戮。 4、凋殘、零落。

 • 13画

  蒥 liú ㄌㄧㄡˊ ◎古书上说的一种香草。

 • 13画

  蓅 liú ㄌㄧㄡˊ ◎古书上说的一种菜。

 • 18画

  藰 liú ㄌㄧㄡˊ ◎〔藰弋〕古书上说的一种草。

 • 18画

  嚠 liú ㄌㄧㄡˊ ◎古同“浏”。

 • 13画

  骝(騮) liú ㄌㄧㄡˊ ◎黑鬃黑尾巴的红马。

 • 13画

  媹 liú ㄌㄧㄡˊ ◎古女子人名用字。

 • 13画

  嵧 liú ㄌㄧㄡˊ ◎〔岣(gǒu)嵧〕山貌。

 • 14画

  摎 jiū ㄐㄧㄡˉ 1、绞洁:“故殇之绖不摎垂。” 2、求取:“摎天道其焉如。” 3、缚杀;绞死。

 • 9画

  浏(瀏) liú ㄌㄧㄡˊ 1、水清澈:浏溧。浏滥(清净)。 2、明朗:“诗缘情而绮靡,赋体物而浏亮”。 3、大略地看:浏览。

 • 10画

  流 liú ㄌㄧㄡˊ 1、液体移动:流水。流汗。流血。流泪。流程。流泻。流质。流水不腐。汗流浃背。随波逐流(随着波浪起伏,跟着流水漂荡,喻没有主见,随着潮流走)。 2、像水那样流动不定:流转(zhuǎ...

 • 14画

  漻 liáo ㄌㄧㄠˊ 1、(水)清澈:“漻乎其清也。” 2、停聚的(水):“(禹)通大川,决壅塞,凿龙门,降通漻水以导河。” 3、静:“寂漻无声。” 4、〔漻水〕河名,在中国湖北省。 5、气盛:“漻...

 • 18画

  瀏 liú ㄌㄧㄡˊ ◎见“浏”。

 • 18画

  懰 liú ㄌㄧㄡˊ 1、〔懰栗〕悲伤;忧伤。 2、停留:“懰檄籴以奔邀,似将放而中匮。”

 • 9画

  斿 liú ㄌㄧㄡˊ ◎古同“旒”:“建大常,十有二斿。”

 • 11画

  旈 liú ㄌㄧㄡˊ ◎古同“旒”。

 • 13画

  旒 liú ㄌㄧㄡˊ 1、古代旌旗下边或边缘上悬垂的装饰品:“旌旗垂旒”。 2、古代帝王礼帽前后悬垂的玉串:“冕而前旒”。

 • 14画

  飗(飀) liú ㄌㄧㄡˊ 1、〔飗 飗〕微风吹动的样子。 2、(飀)

 • 14画

  榴 liú ㄌㄧㄡˊ 1、〔石榴〕落叶灌木或小乔木,一般开红花,果实球状,内有很多种子,种子上的肉可食,根和皮可入药(“榴”读轻声)。 2、〔榴莲〕常绿乔木,叶子长椭圆形。果实球形,有硬刺,可食。

 • 16画

  橊 liú ㄌㄧㄡˊ ◎古同“榴”。

 • 11画

  琉 liú ㄌㄧㄡˊ ◎〔琉璃〕一种用铝和钠的硅酸化合物烧制的釉料,多为绿色或金黄色,用于烧制砖瓦、缸、盆以及一些工艺品(“璃”读轻声)。

 • 14画

  瑠 liú ㄌㄧㄡˊ ◎古同“琉”。

 • 16画

  璢 liú ㄌㄧㄡˊ ◎古同“琉”。

 • 15画

  镏(鎦) liú ㄌㄧㄡˊ 1、〔镏金〕中国特有的镀金法,所镏的金层经久不退。 2、(鎦)

 • 16画

  镠(鏐) liú ㄌㄧㄡˊ ◎成色好的金子。

 • 15画

  瘤 liú ㄌㄧㄡˊ ◎身体组织增殖生成的赘生物,多由刺激或微生物寄生而起:瘤子。肉瘤。肿瘤。根瘤。瘤胃(反刍动物的胃的一部分)。

 • 17画

  癅 liú ㄌㄧㄡˊ ◎古同“瘤”。

 • 15画

  鹠(鶹) liú ㄌㄧㄡˊ ◎〔鸺鹠〕见“鸺”。

 • 12画

  硫 liú ㄌㄧㄡˊ ◎一种非金属元素,普通称“硫磺”或“硫黄”,可用以制火药、火柴、杀虫剂等,亦可用来治皮肤病。

 • 15画

  磂 liú ㄌㄧㄡˊ ◎古同“硫”,硫黄。

 • 8画

  畄 liú ㄌㄧㄡˊ ◎古同“留”。

 • 10画

  留 liú ㄌㄧㄡˊ 1、停止在某一个地方:停留。留学。留任。留级。留步。留守。留驻。 2、注意力放在上面:留心。留神。留意。 3、不忍舍弃,不忍离去:留连。留恋。 4、不使离开:留客。留宿。挽留。拘...

 • 12画

  畱 liú ㄌㄧㄡˊ ◎古同“留”。

 • 16画

  疁 liú ㄌㄧㄡˊ 1、烧去草木之后下种:“吴北野禺栎东所舍大疁者。吴王田也。” 2、开沟引水灌溉:“开江西疁田千馀顷,以为军储。” 3、地名:疁城(中国上海市嘉定县的简称)。 4、姓。

 • 12画

  裗 liú ㄌㄧㄡˊ 1、衣缕。 2、古时妇女长袍上的装饰。

 • 15画

  瑬 liú ㄌㄧㄡˊ 1、古同“旒”,古代帝王冠冕前后下垂的玉串。 2、旗子上下垂的饰物:“旗九瑬。” 3、美金。

 • 17画

  蟉 liú ㄌㄧㄡˊ ◎〔蟉虬(qiú)〕蜷曲,盘曲,如“玄螭虫象并出进兮,形蟉 蟉而逶迤。”

 • 18画

  鎏 liú ㄌㄧㄡˊ 1、成色好的黄金。 2、同“镏1”。

 • 18画

 • 19画

  鏐 liú ㄌㄧㄡˊ ◎见“镠”。

 • 20画

  鐂 liú ㄌㄧㄡˊ ◎同“镏”。

 • 19画

  飀 liú ㄌㄧㄡˊ ◎见“飗”。

 • 21画

  飅 liú ㄌㄧㄡˊ ◎同“飗”(日本汉字)。

 • 15画

  駠 liú ㄌㄧㄡˊ ◎古同“骝”。

 • 17画

  駵 liú ㄌㄧㄡˊ ◎古同“骝”。

 • 20画

  騮 liú ㄌㄧㄡˊ ◎见“骝”。

 • 22画

  驑 liú ㄌㄧㄡˊ ◎古同“骝”。

 • 18画

  麍 liú ㄌㄧㄡˊ ◎古书上说的一种鹿类动物。

 • 21画

  鶹 liú ㄌㄧㄡˊ ◎见“鶹”。

 • 21画

  鰡 liú ㄌㄧㄡˊ ◎古代一种吹沙小鱼:“悬渊沉之魦鰡。”

拼音为 liǔ 的汉字 (14字)

 • 18画

  羀 liǔ ㄌㄧㄡˇ ◎古同“罶”。

 • 18画

  嬼 liǔ ㄌㄧㄡˇ 1、寡妇。 2、艳丽美好。

 • 11画

  绺(綹) liǔ ㄌㄧㄡˇ 1、量词,指一束理顺了的丝,线、须、发等:一绺青丝。 2、衣服因下垂而起直皱:打绺儿。 3、丝缕的组合物。

 • 15画

  熮 liǔ ㄌㄧㄡˇ 1、烈:“味辛而不熮。” 2、烧。 3、烂。

 • 9画

  柳 liǔ ㄌㄧㄡˇ 1、落叶乔木或灌木,枝柔韧,叶狭长,春天开黄绿色花,种子上有白色毛状物,成熟后随风飞散,种类很多,有“垂柳”、“河柳”、“杞柳”等:柳条。柳絮。柳暗花明。 2、星名,二十八宿之一...

 • 9画

  栁 liǔ ㄌㄧㄡˇ ◎古同“柳”。

 • 9画

  桞 liǔ ㄌㄧㄡˇ ◎“栁(柳)”的讹字。

 • 11画

  桺 liǔ ㄌㄧㄡˇ ◎古同“柳”。

 • 16画

  橮 liǔ ㄌㄧㄡˇ ◎古同“柳”。

 • 9画

  珋 liǔ ㄌㄧㄡˇ ◎〔璧珋〕琉璃。

 • 12画

  锍(鋶) liǔ ㄌㄧㄡˇ ◎有色金属冶炼过程中生产出的各种金属硫化物的互熔体。

 • 15画

  罶 liǔ ㄌㄧㄡˇ ◎捕鱼的竹篓子,鱼能进去,不能出来。

 • 14画

  綹 liǔ ㄌㄧㄡˇ ◎见“绺”。

 • 15画

  鋶 liǔ ㄌㄧㄡˇ ◎见“锍”。

拼音为 liù 的汉字 (16字)

 • 4画

  六 liù ㄌㄧㄡˋ 1、数名,五加一(在钞票或单据上常用大写“陆”代):六书(古时分析汉字形、音、义而归纳出来的六种造字法)。六甲。六艺(a.古时指“礼”、“乐”、“射”、“御”、“书”、“数”六种...

 • 13画

  遛 liù ㄌㄧㄡˋ 1、散步,慢慢走,随便走走:遛跶。遛大街。 2、牵着牲畜或带着鸟慢慢走,使解除疲劳或增加活力:遛马。遛鸟。

 • 13画

  廇 liù ㄌㄧㄡˋ 1、堂的中央;正房的中央。 2、房子的大梁。(二)古同“霤”,屋檐上接雨水的水槽。

 • 13画

  馏(餾) liù ㄌㄧㄡˋ ◎把凉了的食品再蒸热:把馒头馏一馏。

 • 13画

  塯 liù ㄌㄧㄡˋ 1、古代盛饭的瓦器:“饭于土塯。” 2、用同“馏”:“风干日曝咸味加,始灌潮波塯成卤。”

 • 16画

  鹨(鷚) liù ㄌㄧㄡˋ ◎鸟类的一属,身体小,嘴细长,吃害虫,常见的有“田鹨”。

 • 13画

  碌 lù ㄌㄨˋ 1、平凡(指人):庸碌。碌 碌(如“忙忙碌 碌”)。 2、繁忙:劳碌。忙碌。

 • 16画

  磟 liù ㄌㄧㄡˋ ◎同“碌2”。

 • 10画

  窌 jiào ㄐㄧㄠˋ 1、收藏东西的地洞:“垣窌仓廪者,财之末也。” 2、把东西收藏在地窖或洞穴里:“总兵马彪乃阙隧窌药其中。”

 • 11画

  翏 liù ㄌㄧㄡˋ 1、〔翏 翏〕远远袭来的风声,如“而独不闻之翏 翏乎?” 2、鸟高飞的样子。

 • 18画

 • 18画

  霤 liù ㄌㄧㄡˋ ◎同“溜”。

 • 19画

  雡 liù ㄌㄧㄡˋ ◎古同“鷚”。

 • 20画

  飂 liù ㄌㄧㄡˋ 1、飘:“飂兮若无止。” 2、古国名,在今中国河南省唐河县南。 3、姓。

 • 20画

  鬸 liù ㄌㄧㄡˋ ◎甑。

 • 22画

  鷚 liù ㄌㄧㄡˋ ◎见“鹨”。

拼音查字

A开头 a ai an ang ao

B开头 ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu

C开头 ca cai can cang cao ce cei cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo

D开头 da dai dan dang dao de den dei deng di dia dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo

E开头 e ei en eng er

F开头 fa fan fang fei fen feng fo fou fu

G开头 ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo

H开头 ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo

J开头 ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun

K开头 ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo

L开头 la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu lv luan lve lun luo

M开头 m ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu

N开头 na nai nan nang nao ne nei nen neng ng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nv nuan nve nuo nun

O开头 o ou

P开头 pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu

Q开头 qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun

R开头 ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo

S开头 sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo

T开头 ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo

W开头 wa wai wan wang wei wen weng wo wu

X开头 xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun

Y开头 ya yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yun

Z开头 za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo

推荐
如果觉得 新华字典 不错,请分享给大家!