成语大全 红联
红联成语大全
输入成语或其简拼即可,例如 一诺千金ynqj

毛遂自荐的意思

毛遂自荐

máo suì zì jiàn

毛遂自荐解释精修版

 • 毛遂:战国时赵国平原君的门客;荐:推荐;荐举。毛遂自己推荐自己。形容自告奋勇去做某事。
 • 原为战国时赵国平原君门客毛遂,自动在楚国朝廷向楚王直陈利害,终于说服楚国发兵救赵的故事。后比喻自我推荐,主动要求承当重任。典出《史记.卷七十六.平原君虞卿传》。【造句】为了救灾,同学纷纷向老师毛遂自荐当义工。
 • 战国时,秦兵围攻赵国,平原君至楚求救,其门下食客毛遂自荐前往,并说服楚王同意赵楚合纵。典出《史记.卷七六.平原君虞卿传》。后比喻自告奋勇,自我推荐。《儿女英雄传.第一八回》:「为此晚生不揣鄙陋,竟学那毛遂自荐,倘大人看我可为公子之师,情愿附骥。」也作「毛遂自荐」。
 • 修订本参考资料:战国时,秦兵围攻赵国,平原君至楚求救,其门下食客毛遂自荐前往,并说服楚王同意赵楚合纵。典出史记˙卷七十六˙平原君虞卿传。后比喻自告奋勇,自我推荐。儿女英雄传˙第十八回:为此晚生不揣鄙陋,竟学那毛遂自荐,倘大人看我可为公子之师,情愿附骥。或作毛遂自荐。
 • 03.《文明小史.第一一回》:「这个差使,兄弟一定毛遂自荐,省得太尊另外寻人。」
 • 02.《儿女英雄传.第一八回》:「为此晚生不揣鄙陋,竟学那毛遂自荐。倘大人看我可为公子之师,情愿附骥,自问也还不至于尸位素餐误人子弟。」
 • 01.《资治通监.卷五.周纪五.赧王五十七年》:「赵王使平原君求救于楚,平原君约其门下食客文武备具者二十人与之俱,得十九人,余无可取者。毛遂自荐于平原君。」
 • 释义战国时,平原君之门下食客毛遂自荐跟随前往楚国游说。典出《史记.卷七六.平原君虞卿列传.平原君》。后用「毛遂自荐」比喻自告奋勇,自我推荐。△「自告奋勇」、「脱颖而出」典源《史记.卷七六.平原君虞卿列传.平原君》秦之围邯郸,赵使平原君求救,合从于楚,约与食客门下有勇力文武备具者二十人偕。平原君曰:「使文能取胜,则善矣。文不能取胜,则歃血于华屋之下,必得定从而还。士不外索,取于食客门下足矣。」得十九人,余无可取者,无以满二十人。门下有毛遂1>者,前,自赞于平原君2>曰:「遂闻君将合从3>于楚4>,约与食客门下二十人偕,不外索。今少一人,愿君即以遂备员而行矣。」平原君曰:「先生处胜之门下几年于此矣?」毛遂曰:「三年于此矣。」平原君曰:「夫贤士之处世也,譬若锥之处囊中,其末立见。今先生处胜之门下三年于此矣,左右未有所称诵,胜未有所闻,是先生无所有也。先生不能。先生留!」毛遂曰:「臣乃今日请处囊中耳。使遂蚤5>得处囊中,乃颖脱而出6>,非特其末见而已。」平原君竟与毛遂偕。(1)毛遂:战国时赵国人,生卒年不详。为平原君门下食客,初无表现,后自荐随平原君至楚,与楚王定约立功。(2)平原君:赵胜(?~公元前351),战国赵武灵王的儿子。封于平原,故称为平原君。喜宾客,食客多至数千人,为战国当时有名的四公子之一,亦为赵之名相。(3)合从:战国时苏秦倡导联合楚、齐、燕、韩、赵、魏六国,共同抵抗秦国的政策。因六国地处南北,故名「合从」。从,音ㄗㄨㄥ。(4)楚:国名。周成王封熊绎于楚,春秋时称王,为战国七雄之一。领有今湖南、湖北、安徽、浙江及河南南部,后为秦所灭。(5)蚤:通「早」。(6)颖脱而出:锥处囊中,尖端必冒脱而出。比喻显露才能而超越众人。见「脱颖而出」。典故说明据《史记.卷七六.平原君虞卿列传.平原君》载,战国时,秦国出兵攻打赵国,包围了赵都邯郸,情况十分危急,于是赵王派平原君前往楚国,请求援救。平原君打算在其门下食客挑选出二十个文武人才一同前往,但只选出十九个,剩下的都不符合条件。这时,有一个名叫毛遂的人,主动向平原君自我推荐,请求加入前往楚国的行列。平原君问:「你在我门下多久了?」毛遂回答:「三年了。」平原君说:「一个真正有才能的人,就好像一把放在袋子里的锥子一样,立刻就会显露出锋利的锥尖。而你在我门下三年了,我却没听说过你有什麽表现,你还是留下吧!」毛遂说:「我现在自我推荐,就是请求你把我放进袋子里,如果早点有这样的机会,那我就不只是露出锥尖而已,而是早就显露出才能,锋芒毕露了!」平原君觉得毛遂说得有道理,就答应让他一同前往。到了楚国,平原君和楚王会谈,从早上到中午,都还没有结果。毛遂于是持剑走到楚王面前,极力说明赵、楚联合抗秦的利害关系。楚王终于被说服,答应赵国愿意出兵援救。于是两国当场歃血为盟,誓守联合抗秦的盟约。毛遂这次不仅帮平原君完成任务,也为国家立下了功劳,让大家对他刮目相看,平原君因此待他为上宾。后来这个故事被浓缩成「毛遂自荐」这个成语,比喻自告奋勇,自我推荐。书证

毛遂自荐基本解释

毛遂:战国时赵国平原君的门客;荐:推荐;荐举。毛遂自己推荐自己。形容自告奋勇去做某事。

拆字解释

 • :

  ◎毛 máo 〈名〉 (1)(象形。金文字形。“毛”是汉字的一个部首,从“毛”的字多与皮毛有关。本义:眉毛、头发、兽毛) (2)同本义 [hair;feather;down;wool] 毛,眉发之属及...

 • :

  ◎遂 suì 〈动〉 (1)(形声。从辵(chuò)) (2)同本义 [escape] 遂,亡也。——《说文》 (3)行,往 [go] 遂,往也。——《广雅·释诂一》 不能遂。——《易·大壮》 遂贤良...

 • :

  ◎自 zì 〈名〉 (1)(象形。小篆字形。象鼻形。“自”是汉字的一个部首。本义:鼻子) (2)同本义 [nose] 自,鼻也。——《说文》。段玉裁注:“ 许谓自与鼻义同音同,而用自为鼻者绝少也。” ...

 • :

  ◎荐 jiàn 〈名〉 (形声。从草,存声。本义:草垫子)同本义 [straw mat] 荐,薦席也。——《说文》。按,凡亲地者谓之筵,加于筵者谓之席。席即因也,重于筵也。荐(薦) jiàn ㄐㄧㄢˋ...

成语出处:西汉 司马迁《史记 平原君虞卿列传》:“门下有毛遂者,前,自赞于平原君曰:‘遂闻君将合从于楚,约与食客门下二十人偕,不外索。合少一人,愿君即以遂备员而行矣。’”

成语繁体:

成语简拼:MSZJ

成语注音:ㄇㄠˊ ㄙㄨㄟˊ ㄗㄧˋ ㄐㄧㄢˋ

常用程度:常用成语

成语字数:4字成语

感情色彩:中性成语

成语用法:主谓式;作谓语、宾语、定语;含褒义。

成语结构:主谓成语

成语年代:古代成语

近义词:自告奋勇

成语例子:我作毛遂自荐,居然被校长核准了。这样才勉强捱过难关。(邹韬奋《经历 深挚的友谊》)

推荐
如果觉得 成语大全 不错,请分享给大家!